donderdag, 24. juli 2008 - 10:16

Bont voor Dieren: ‘Importverbod zeehondenbont ontoereikend’

Amsterdam

Zoals verwacht heeft Eurocommissaris Dimas woensdag aangekondigd dat hij alleen een importverbod wil voor producten van zeehonden die niet ‘humaan’ zijn gedood. Bont voor Dieren acht dit een ontoereikend wetsvoorstel.

Niet alleen omdat het een onaanvaardbare invulling geeft van het begrip ‘humaan’, maar ook omdat de voorwaarden die Dimas stelt niet controleerbaar zijn. Alleen een volledig importverbod kan voorkomen dat producten van de wrede jacht op de Europese markt verkocht worden stelt Bont voor Dieren donderdag.

Eurocommissaris Dimas baseert zijn wetgeving op een rapport van de European Food and Safety Authority (EFSA) over dodingmethoden van zeehonden. Hierin wordt gesteld dat het in theorie mogelijk is om zeehonden op een humane wijze te doden, maar dat dit in de praktijk niet gebeurt.

Het EFSA-rapport verstaat onder ‘humaan’ doden het snel en pijnloos doden van de zeehonden. Bont voor Dieren acht dit een te beperkte definitie. Linssen: ‘Humaan betekent met mededogen, welwillend, menselijk.

'Het doden van gezonde dieren louter voor een overbodig modeproduct als bont is natuurlijk per definitie niet-humaan. Als het Dimas ernst is met het verbieden van niet-humane zeehondenproducten, zal hij echt een totaalverbod op zeehondenproducten in Europa moeten instellen.’

In het voorstel van Dimas kunnen zeehondenproducten nog wel op de Europese markt verhandeld worden als zij afkomstig zijn van dieren die snel en pijnloos zijn gedood.

Claudia Linssen heeft als waarnemer namens Bont voor Dieren eerder dit jaar geconstateerd dat de regels die dat zouden moeten garanderen niet worden uitgevoerd door de jagers.

Linssen: ‘De jacht vindt plaats onder uiterst moeilijke omstandigheden. Het is feitelijk onmogelijk om alle dieren snel en pijnloos te doden. De uitzonderingsvoorwaarden die Dimas voorstelt zijn daarmee oncontroleerbaar. Maar ze bieden wel een juridische mogelijkheid het importverbod te omzeilen. Dat is zorgelijk.’

Europa fungeert als een belangrijke doorvoerhaven voor zeehondenbont naar China en Rusland. Bovendien zijn de Europese catwalks een voorbeeld voor de mode-industrie in de rest van de wereld. Als het bont in Europa niet meer te zien is, dan zal de vraag in andere delen van de wereld dalen.

Claudia Linssen: ‘Met een totaal Europees importverbod wordt tegemoet gekomen aan de wens van de meerderheid van de Europese bevolking én de meerderheid van het Europese Parlement. Het zou een belangrijke stap zijn aan de gruwelijke zeehondenjacht een eind te maken.’
Provincie:
Tag(s):