dinsdag, 25. november 2008 - 16:41

Bonus voor minima in Kerkrade

Kerkrade

Het gemeentebestuur van Kerkrade heeft besloten huishoudens met een laag inkomen dit jaar nog een financieel steuntje in de rug te geven. Hiervoor heeft de regering aan de gemeenten geld beschikbaar gesteld. De gemeentes zorgen voor de uitbetaling van deze eindejaarsuitkering. Huishoudens in Kerkrade met een inkomen tot 120% van de vergelijkbare bijstandsnorm ontvangen de uitkering van € 50.

Huishoudens die bij de gemeente bekend zijn, hoeven deze eenmalige uitkering niet aan te vragen. Het gaat dan om mensen die al recht hebben op een uitkering voor levensonderhoud, de gemeentelijke tegemoetkoming van IZA Cura ontvangen en/of maandelijks bijzondere bijstand ontvangen. De gemeente Kerkrade maakt eindejaarsuitkering vóór de kerstdagen automatisch over op de bank- of girorekening van deze mensen.

Ook huishoudens die incidenteel een uitkering van de gemeente ontvangen, bijvoorbeeld langdurigheidstoeslag, eenmalige bijzondere bijstand of voor sociale en culturele activiteiten, zullen de eindejaarsuitkering ontvangen. Verder kunnen ook minima die niet bekend zijn bij de gemeente de eindejaarsuitkering aanvragen.
Provincie:
Tag(s):