dinsdag, 28. oktober 2008 - 20:19

Borden milieuzones onduidelijk voor bestuurders

Den Haag

Zo’n 40% van de bestuurders zijn niet bekend met de zogenoemde milieuzones zoals deze in verschillende Europese landen bestaan. Deze bestuurders herkennen de bijbehorende borden niet en zouden zonder vergunning een milieuzone inrijden en daarmee een boete riskeren.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de ANWB heeft verricht in samenwerking met zeventien Europese toeristenclubs onder 1800 leden.

In Spanje en Finland gaven twee van de drie ondervraagden aan dat zij het bord milieuzone niet kennen en het begrip milieuzone hen niet bekend voorkomt.

Zweedse en Italiaanse bestuurders hebben minder moeite de borden milieuzone te herkennen. Onder deze groep weet twee van de drie ondervraagden de betekenis van de milieuzone aan te aangeven. Milieuzones bestaan in Duitsland en Italië voor personenauto’s. In Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden en Nederland gelden deze zones voor vrachtwagens.

Meer dan de helft van de Europese bestuurders vindt het moeilijk om verkeersborden en bewegwijzering volledig te begrijpen in gebieden waar zij niet bekend zijn. Het onderzoek wijst uit dat bestuurders graag standaard-pictogrammen zou willen, die in heel Europa zouden moeten gelden.

Ongeveer een kwart van de bestuurders in Europa heeft de beschikking over een navigatiesysteem om zijn weg te vinden. (In Nederland, België en Luxemburg zelfs de helft). Niettemin vertrouwt meer dan 80 % van de ingeval van tegenstrijdige informatie op de wegwijzers.

Ook heeft het onderzoek een aantal van de meest onduidelijke verkeersborden opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):