maandag, 27. oktober 2008 - 19:16

Borger-Odoorn en v.v. Nieuw Buinen willen nieuw sportpark realiseren

Nieuw Buinen

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben een voorstel aan de gemeenteraad voorbereid waarin wordt voorgesteld om grond aan te kopen voor de realisatie van een nieuw sportpark voor v.v. Nieuw Buinen. Het gaat om grond aan het Zuiderdiep, ongeveer ter hoogte van de huidige hoofdlocatie. Met deze aankoop wordt er een nieuwe stap gezet op weg naar een door de v.v. Nieuw-Buinen geuite wens tot het verbeteren van de huisvestingssituatie van de club.

Op de locatie die de gemeente op het oog heeft kan een sportpark gerealiseerd worden met drie velden, een kantine, kleedaccommodaties en een tribune. Mocht de vereniging zo groeien dat zij recht heeft op een vierde veld dan zijn er geen grote belemmeringen om uit te breiden.
Met dit voorstel snijdt het mes aan beide kanten. Voor de voetbalvereniging gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Alle activiteiten op één locatie en er kan afscheid genomen worden van het verouderde (hoofd)complex. Voor de gemeente ontstaat de mogelijkheid om door het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) en een nieuw sportpark het dorp Nieuw Buinen een belangrijke impuls te geven met name wat betreft de versterking van de leefbaarheid.

De uitwerking van de ideeën en afspraken worden in samenspraak met v.v. Nieuw Buinen verwerkt in een concreet plan van aanpak. In dit plan worden o.a. afspraken gemaakt over een programma van eisen, planontwikkeling en -uitvoering, de inbreng van de vereniging in het nieuwe complex, de overname van opstallen, tijdelijke maatregelen ten behoeve van de vereniging en de planning. Zodra het plan van aanpak is uitgewerkt, wordt het totale project ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):