dinsdag, 12. augustus 2008 - 20:28

Botulisme en blauwalgen in vijver Troelstrastraat

Tilburg

In de gemeentelijke vijver aan de Troelstrastraat (bij station West) is de bacterie botulisme aangetroffen. Hierdoor zijn een aantal eenden gestorven. Ook zijn er blauwalgen in de vijver aangetroffen. Enkele omwonenden hadden de gemeente gewezen op dode eenden in
de vijver. De gemeente heeft daarop aan Waterschap De Dommel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de waterkwaliteit van de vijver. Ook in de vijver aan de Vijverlaan zijn blauwalgen geconstateerd. In die vijver is de botulismebacterie niet aangetroffen.

De gemeente ruimt de aanwezige dode eenden in de vijver aan de Troelstratstraat zo snel mogelijk op. De komende dagen worden deze twee keer per dag verwijderd. De gemeente verzoekt omwonenden niet zelf de dode eenden uit het water te halen. Botulisme is in principe niet schadelijk voor de gezondheid van mensen. Honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af. Mensen en dieren kunnen jeuk krijgen bij contact met het water of buikkrampen wanneer zij het water binnenkrijgen. De gemeente verzoekt omwonenden van de vijvers in de Troelstratsraat en de Vijverlaan
daarom contact met het water te vermijden.

Om omwonenden op de hoogte te stellen van de situatie worden vandaag borden bij de vijvers geplaatst. Omwonenden worden vandaag eveneens op de hoogte gebracht via een bewonersbrief.
Provincie:
Tag(s):