vrijdag, 20. juni 2008 - 19:53

Botulisme geen oorzaak vissterfte IJzeren Vrouw

Den Bosch

Botulisme is niet de oorzaak van de vissterfte in de IJzeren Vrouw in Den Bosch. Dit is bekend geworden nadat het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad vissen onderzocht die vorige week in de IJzeren Vrouw zijn afgevangen. In de vissen zijn geen sporen gevonden die wijzen op botulisme. Wat wel de oorzaak van de vissterfte is, is niet bekend. De afgelopen twee weken zijn geen dode vissen meer in de plas aangetroffen.

Waterschap Aa en Maas doet zo veel mogelijk om de oorzaak van de vissterfte te achterhalen. Een onderzoek naar het zuurstofgehalte in de plas is al in het begin stadium gedaan. De uitslagen van dit onderzoek waren goed. Daarom worden op korte termijn twee nieuwe onderzoeken gestart. Deze onderzoeken kunnen pas plaatsvinden nadat botulisme is uitgesloten.

Het eerste onderzoek is een ecologische onderzoek. Hierbij wordt onder meer gekeken naar organismen die in het water voorkomen zoals algen en plankton. Bij een routine controle in 2006, waarbij ook alle andere zandwinplassen in Den Bosch zijn onderzocht, is dit onderzoek ook uitgevoerd. De scores uit dit onderzoek voor de IJzeren Vrouw waren voldoende tot goed. Door dit onderzoek te herhalen, kunnen de resultaten worden vergeleken om te zien of er structureel iets is veranderd in de kwaliteit van het water of dat er sprake is van een incident. Voor het tweede onderzoek worden monsters genomen van de bodem van de IJzeren Vrouw. De kwaliteit van de waterbodem wordt onderzocht om te achterhalen of hierin een oorzaak van de vissterfte ligt.
Provincie:
Tag(s):