woensdag, 9. juli 2008 - 11:06

Bouw gezondheidscentrum Deventer gestart

Deventer

Onlangs is de bouw van het Gezondheidscentrum op de Jozeflocatie van het Deventer Ziekenhuis gestart. In augustus verhuist het Deventer Ziekenhuis naar de Rielerenk. De locaties St. Geertruiden en St. Jozef worden dan herontwikkeld. Dit heeft het Deventer Ziekenhuis woensdag bekendgemaakt.

Het ziekenhuis besloot het voormalige ‘’klooster’’ op de Jozeflocatie te behouden en te herbestemmen tot Gezondheidscentrum. Hiermee komt er in de stad 1 adres waar Deventenaren voor (bijna) alle eenvoudige gezondheidsvragen en –handelingen terechtkunnen. Het pand moet in het najaar onderdak bieden aan de huisartsen, een apotheek, de bloedbank, het priklab van het ziekenhuis en andere zorgverleners.

Monument
Op dit moment wordt een oud verpleeggebouw gesloopt en een nieuw deel gebouwd voor de bloedbank. Het overgrote deel van ‘’ Het Klooster ‘’ blijft echter behouden; slechts aan de binnenkant vinden er aanpassingen plaats. Dit is ook de reden dat Monumentenzorg de bouwaanpassingen voor het Gezondheidscentrum heeft goedgekeurd. Meer informatie vindt u op http://www.kloosterlouispasteur.nl

Huurders
De verwachting is dat bij de oplevering van het pand 2/3e van het oppervlak verhuurd zal zijn. Naast de eerdergenoemde zorgverleners zullen zich (mogelijk) de cosmetische laserkliniek en fysiotherapeuten in het pand vestigen. Het ziekenhuis heeft voor de overige ruimten makelaardij van de Worp opdracht gegeven om contact te leggen met andere potentiële, binnen het concept passende, huurders.
Provincie:
Tag(s):