woensdag, 13. februari 2008 - 23:00

Bouw moskee in Dordrecht kan doorgaan

Dordrecht

De bouw van de moskee aan de M.H. Trompweg/Laan van London in de Dordtse wijk Wielwijk, kan doorgaan. De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan inzake het tweeledig hoger beroep dat de Belangenvereniging Amstelwijck had ingesteld. De Raad van State heeft uitgesproken dat de bouwvergunning in stand blijft en onherroepelijk is.

Het hoger beroep richtte zich tegen de door het college van B&W verleende bouwvergunning en tegen het door de gemeenteraad genomen voorbereidingsbesluit dat ervoor zorgt dat het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan Amstelwijck.

Het bouwplan voor de moskee is een initiatief van de Islamitische Vereniging “Al Fath�. Het college van B&W besloot in mei 2003 medewerking te verlenen aan het bouwplan. Omwonenden en de Belangenvereniging Amstelwijck maakten gebruik van de mogelijkheden van bezwaar en beroep, uit vrees dat het woon- en leefklimaat in de buurt verslechtert door de komst van de Moskee.

De Islamitische Vereniging Al Fath is verder verantwoordelijk voor het daadwerkelijk bouwen van de moskee. De gemeente Dordrecht zal de grond eind april bouwrijp opleveren. Nadien draagt de gemeente de grond over aan de Islamitische Vereniging. Van het bouwterrein (4100 vierkante meter) wordt een kwart bebouwd. De moskee zal plaats bieden aan 411 bidplaatsen. De koepel van de moskee wordt 14,7 meter hoog en de minaret 23 meter. Op de minaret komt geen geluidsinstallatie. Er komen 82 parkeerplaatsen en er wordt groen teruggeplaatst.
Provincie:
Tag(s):