woensdag, 4. juni 2008 - 18:47

Bouw speeltuin na bijna 5 jaar gestart

Bergen op Zoom

Op zondag 15 juni a.s. organiseert serviceclub Kiwanis in Bergen op Zoom een kunst- en Vastenavondveiling in café ’t Slik en ’t Schorre in de Steenbergsestraat te Bergen op Zoom. De opbrengst van deze veiling zal volledig ten goede komen van Stichting Stadsspeeltuin Van Glymes.

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.

De Kiwanis club Bergen op Zoom heeft de stadsspeeltuin Van Glymes geselecteerd als één van de projecten waarvoor zij fondsen zullen werven. In het kader hiervan heeft de Kiwanis club een bijzondere kunst- en vastenavend veiling georganiseerd, waaraan vele bekende kunstenaars uit Bergen op Zoom en omstreken hun medewerking zullen verlenen.

Op de Haringparty van Kiwanis, op donderdag 5 juni in het Markiezenhof, zal het bestuur van de stichting Stadsspeeltuin Van Glymes aanwezig zijn met meer informatie over de voortgang van de bouw. Tevens kan men hier de veilingcatalogus inzien en inschrijven voor de veiling.
Provincie:
Tag(s):