dinsdag, 15. juli 2008 - 21:17

BOVAG: Oneerlijke concurrentie bij chauffeurs-opleidingen

Houten

BOVAG heeft bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de oneerlijke concurrentie rondom chauffeursopleidingen aangekaart. Er is een klacht ingediend tegen VTL (Vakopleiding Transport en Logistiek) die met overheidssubsidies het grootste deel van de rijscholen buitenspel zet en opleidingen onnodig duur maakt.

De subsidie van maximaal 90% die een transporteur kan ontvangen voor de rijopleiding van een chauffeur, kan alleen worden verzilverd bij een van de zeventien rijscholen die door VTL zijn aangewezen. De overige circa 180 vrachtwagenrijscholen zijn daardoor kunstmatig veel duurder, kampen met leegloop en voor sommige dreigt zelfs een faillissement. Eerdere gesprekken tussen BOVAG, VTL en andere betrokken partijen leidden tot niets. VTL is niet bereid om meer rijscholen aan te wijzen voor de subsidieregeling.

BOVAG stelt dat transportopleidingen door de werkwijze van VTL op dit moment circa 30% duurder zijn dan in een vrije markt. Transporteurs zijn bovendien (sowieso financieel) gebonden aan de zeventien door VTL geselecteerde opleiders. De NMa zou deze maatschappelijke wantoestand aan de kaak moeten stellen en de marktwerking herstellen. Jaarlijks worden er ongeveer 5.000 chauffeurs opgeleid en vanaf 2010 moet elke beroepschauffeur een verplichte nascholing volgen. De (te) hoge kosten van opleidingen worden doorberekend en uiteindelijk betaald door de consument.
Provincie:
Tag(s):