maandag, 18. februari 2008 - 13:42

Brabant brengt roekkolonies in kaart

Den Bosch

De Provincie Noord-Brabant heeft een digitaal meldpunt voor het melden van roekenkolonies ingericht. Al veel roekenkolonies zijn in kaart gebracht, maar nog niet allemaal. Bovendien verhuizen kolonies regelmatig. De roek mag als beschermde vogelsoort niet verjaagd of gedood worden.

De Provincie is bevoegd gezag voor het onderdeel schadebestrijding en beheer: zij kan vrijstelling of ontheffing verlenen voor het verjagen of doden van roeken. Er moet dan sprake zijn van in de wet erkende belangen, bijvoorbeeld landbouwschade. Ter voorkoming van landbouwschade heeft de Provincie aan de Faunabeheereenheid een ontheffing op voorhand verleend voor het verjagen en doden van roeken op bepaalde percelen met vollegrondsgroenten, appels en peren.

De Provincie telt de roekennesten in Noord-Brabant sinds 1994. Het tellen van nesten is bij kolonievogels zoals de roek een snelle en betrouwbare manier om inzicht te krijgen in het aantal roeken. Doel van de telling is te weten hoe talrijk de roek is als broedvogel in Noord-Brabant en waar de kolonies liggen. De roekenviewer geeft een overzicht van de ontwikkeling van aantallen en verspreiding van de roek in Brabant vanaf 2003 tot en met 2007.
Provincie:
Tag(s):