vrijdag, 31. oktober 2008 - 9:30

Brabantse universiteiten ondersteunen alternatief rekenonderwijs

Tilburg

De Universiteit van Tilburg (UvT) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stellen de vorige maand opgerichte Stichting Goed Rekenonderwijs in staat een nieuwe rekenmethode te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De beide universiteiten erkennen de noodzaak op korte termijn een alternatief te bieden voor de zogeheten realistische rekenmethodes die nu het basisonderwijs domineren.

De universiteiten ondersteunen het initiatief van de stichting omdat goede rekenvaardigheid voor iedereen essentieel is en ook van groot belang voor het voortgezet en het hoger onderwijs. Het huidige 'realistische rekenen', waarmee kinderen niet meer de basale rekentechnieken leren beheersen, krijgt steeds meer kritiek. De methode heeft er toe geleid dat beroepsgroepen voor wie deze vaardigheid juist cruciaal is, zoals verpleegkundigen en onderwijzers, niet goed kunnen rekenen. De beide universiteiten willen met hun financiële steun de stichting helpen bij het beschikbaar maken van een alternatieve methode voor het rekenonderwijs. Dit project kost 70.000 euro en genoemde universiteiten stellen ieder de helft hiervan beschikbaar.

De UvT en de TU/e onderstreepten al eerder hun betrokkenheid bij de leerling in het basisonderwijs met de oprichting van de Kinderuniversiteit. De rectores van de UvT en de TU/e, prof.dr. Frank van der Duyn Schouten en prof.dr.ir. Hans van Duijn hebben zitting genomen in het comité van aanbeveling van de stichting.
Categorie:
Tag(s):