dinsdag, 21. oktober 2008 - 20:35

Brand bij Electrabel in Nijmegen

Nijmegen

Maandagavond rond 19.30 uur constateerde men tijdens een reguliere inspectieronde een temperatuursverhoging bij een mechanisch onderdeel in een silo met houtpoeder die gebruikt wordt voor het bijstoken met biomassa. De installatie is toen afgezet, maar dat leverde geen verlaging van de temperatuur op en daarom is de brandweer ingeroepen. Deze constateerde een smeulbrand. Dit heeft de politie dinsdag 21 oktoberr bekendgemaakt.

De silo is vervolgens klaargemaakt om leeg te draaien en rond half vijf

dinsdagochtend startte de brandweer met het lossen van de silo-inhoud, waarmee meteen het smeulende houtpoeder verwijderd zou worden. Om kwart over negen ontstond tijdens het lossen een explosie.

De silo is gebouwd om dit op te vangen (druk kan weg via explosieluiken). Er deden zich daarbij geen persoonlijke ongelukken voor, alleen een behoorlijke knal met rookontwikkeling. Daarop besloot de brandweer op te schalen om meer materieel in te zetten.

De brandweer besloot tevens om deskundigen erbij te halen en samen met deskundigen van het bedrijf het probleem verder op te lossen. Daar wordt nu nog aan gewerkt.

Voor de omgeving is alleen een brandlucht van houtverbranding waarneembaar. Er is minimale rookontwikkeling. Er zijn geen schadelijke gevolgen voor de omgeving. Het betreft een separate installatie, daarom zijn er ook geen gevolgen voor de energieproductie.

De brandweer die met drie blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig is, is bezig de smeulbrand uit de silo te verwijderen. Daarna zal uiteraard ook nog gekeken worden naar wat de brand precies heeft veroorzaakt.
Provincie:
Tag(s):