zaterdag, 4. oktober 2008 - 12:15

Brand discrimineert

Amsterdam

Onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting toont aan dat vooral de lagere sociale klasse geen rookmelders in huis heeft. Allochtonen binnen deze klasse scoren nog eens extra laag. De Stichting Nationale Brandpreventieweek start vandaag samen met de Brandwonden Stichting en de brandweer een campagne om het aantal rookmelders in de Nederlandse woningen te verhogen. De campagne richt zich dit jaar extra op mensen met een laag inkomen en op de allochtone gemeenschap.

In de lagere sociale klasse (inkomen lager dan Euro 30.000) heeft 63% een rookmelder in huis. Dit staat in schril contrast met de 87% van de huishoudens met een hoger inkomen (meer dan Euro 40.000).
De brandveiligheid van allochtonen is nog ernstiger in het gedrang. Van deze groep heeft 43 % geen rookmelder.

Gemiddeld heeft 72% van de Nederlandse huishoudens één of meerdere rookmelders.

Door het ontbreken van rookmelders, lopen de lagere sociale klassen, en allochtonen in het bijzonder, dubbel risico.Als daarbij wordt opgeteld dat mensen zonder rookmelder 100% meer kans hebben te overlijden tijdens een woningbrand, leidt dit tot een verontrustende situatie.

Het onderzoek van de Brandwonden Stichting uit juni van dit jaar, gaf aan dat 42 % van de allochtonen zonder rookmelder er nog nooit aan gedacht heeft om een rookmelder te kopen. Bij de autochtonen is dat 19%.

2008 is het laatste jaar van een driejarige rookmeldercampagne, die de laatste twee jaar bijzonder succesvol was. Het aantal rookmelders is sinds 2006 gestegen van 62% naar 72% van de Nederlandse huishoudens.
Categorie:
Tag(s):