donderdag, 28. februari 2008 - 11:32

Brand in timmerfabriek

Haaksbergen

Bij timmerfabriek Ter Huurne in Haaksbergen is donderdagochten een uitslaande brand uitgebroken. Omstreeks 08.00 uur kreeg de Meldkamer de melding van een uitslaande brand bij de Timmerfabriek aan de Metaalstraat.

Al bij de melding, die doorgegeven werd door een medewerker van het bedrijf, was duidelijk dat het ging om smeulend houtmot en restmateriaal van verpulverd hout, dat in een silo werd ingezogen. Enkele medewerkers van Timmerfabriek Ter Huurne namen aan de buitenzijde boven de silo een rookpluim waar. Hierop is de brandweer gealarmeerd en heeft de BHV-organisatie met behulp van het ontruimingsalarm het bedrijf onmiddellijk succesvol ontruimd.

De brand werd bestreden door een grote hoeveelheid water bovenin de silo te spuiten. Inschatting van het bedrijf is dat de silo bij het uitbreken van de brand ongeveer voor 1/3 gevuld was met de houtresten. Na de bluswerkzaamheden wordt de silo leeggehaald en het materiaal afgevoerd. Het leeghalen en opruimen zal nog ettelijke uren in beslag nemen.

Bij de brand was er in eerste instantie flinke rookontwikkeling. Uit voorzorg heeft de brandweer metingen verricht. Die toonden dat er in de rook geen concentraties van stoffen aanwezig waren die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.
Provincie:
Tag(s):