vrijdag, 4. januari 2008 - 8:46

Brand verwoest opslagloods in Sliedrecht

Sliedrecht

Een grote uitslaande brand aan de van der Wielstraat in Sliedrecht, heeft een opslagloods volledig in as gelegd. De brand ontstond rond 21.30 uur. In de loods lagen meubelen, touw, olie, smeermiddelen, een aantal lege propaanflessen en een volle fles acetyleen opgeslagen.

Als gevolg van de warmteontwikkeling zou de cylinder met acetyleen kunnen ontploffen. Een mogelijke ontploffing leverde geen gevaar op voor de omwonenden, maar bemoeilijkte wel de bluswerkzaamheden. Vanwege de rookontwikkeling werden aanvankelijk twaalf woningen ontruimd. Toen de rookontwikkeling minder werd, konden de bewoners van vier woningen weer terug. Er zijn continu gemeten of er giftige stoffen vrijkwamen, maar er is uitsluitend een verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten.

Omdat er onduidelijkheid was of de acetyleencylinder al dan niet ontploft was, en daarmee niet het sein brandmeester kon worden gegeven, is bewoners van de acht ontruimde woningen te kennen gegeven dat zij gedurende de hele nacht niet terug konden. Alle bewoners hadden inmiddels zelf een slaapplek geregeld.

In de loop van de nacht is met behulp van een speciale kraan de loods uit elkaar getrokken en is de cylinder gelokaliseerd. De cylinder was intact en is in het water gelegd om te kunnen afkoelen. Het ontploffingsgevaar was hiermee rond 5.30 uur geweken. De komende uren zal de schuur verder worden ontmanteld en de laatste rest worden geblust. Dan zal ook het sein brand meester kunnen worden gegeven.

Voordat de bewoners aan het begin van de ochtend terug kunnen naar hun woning, zal de brandweer metingen verrichten in de ontruimde woningen.
Provincie:
Tag(s):