woensdag, 5. maart 2008 - 13:33

Brandblusalarm op het Binnenhof

Den Haag

De Brandwonden stichting heeft woensdag 5 maart aan de leden van de Tweede Kamer een aantal brandblussers overhandigd waarvan één op de drie niet werkt. De parlementariërs, waaronder bijna alle woordvoerders 'brandveiligheid', testten hun blusser tijdens een professionele training.

Met de actie wil de stichting aandacht vragen voor het gevaar dat er volgens haar in schuilt als de motie inzake de controle op brandblussers door minister Vogelaar wordt uitgevoerd. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft minister Vogelaar verzocht haar beleid te wijzigen en de controle op brandblussers te halveren.

Meer defecte brandblussers
Het directe effect van deze motie is volgens de Brandwonden stichting dat éénderde van de brandblussers na 2 jaar defecten zal gaan vertonen en dat daarmee een levensgevaarlijke situatie van schijnveiligheid zal ontstaan voor burgers en werknemers.

‘Controle op brandveiligheid in gevaar’
‘Met verbijstering constateren wij dat de politiek weer met twee maten meet’, stelt de Brandwonden Stichting. ‘Als gevolg van de brand in het cellencomplex op Schiphol leveren in september 2006 de bewindslieden Dekker (VROM) en Donner (Justitie) hun portefeuille in, omdat zij volgens de Tweede Kamer de controle op brandveiligheid niet serieus genoeg hebben genomen’.

’Nu maakt de Tweede Kamer zich schuldig aan dezelfde fout. De Tweede Kamer zal toch niet de verantwoordelijkheid willen dragen dat men in een noodsituatie naar een niet werkende brandblusser grijpt... met alle vreselijke gevolgen van dien? En dit alles in een poging om de schijn te wekken daadkrachtig op te treden waar het gaat om administratieve lastenverlichting’, zegt de stichting.

‘Een poging overigens die aantoonbaar de lasten en risico's voor ondernemers verhoogt in plaats van verlaagt: Eén gemiddelde grote bedrijfsbrand geeft al ruim 3,7 miljoen euro schade. En daarbij is niet eens het persoonlijke leed, zowel lichamelijk als psychisch, van ondernemers en werknemers meegerekend’, meent de stichting.

In de aanloop naar dit besluit heeft de Brandwonden Stichting herhaalde malen haar mening aan de betrokken politici duidelijk gemaakt. ‘Helaas blijkt de druk van ondernemers om de administratieve lasten te verlichten groter dan het beschermen van de veiligheid van werknemers’.

‘Als er nu niet wordt ingegrepen, dan zullen er bij een volgende ramp weer rapporten verschijnen van zware onderzoekscommissies die constateren dat de regelgeving en de handhaving wederom tekort hebben geschoten. En op de bodem van de put vindt men dan... het verdronken veiligheidskalf!’, aldus de Brandwonden stichting.
Provincie:
Tag(s):