dinsdag, 8. januari 2008 - 18:57

Brandbrief voor minister over ambulancezorg

Someren

Het gemeentebestuur van Someren heeft dinsdag 8 januari 2008 een brief gestuurd aan minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ambulancevervoer in Someren. In deze brief vraagt zij de minster dringend extra middelen beschikbaar te stellen voor verbetering van het ambulancevervoer.

Het ambulancevervoer in Someren is al jaren een punt van grote zorg. De belangrijkste reden is het hoge percentage overschrijdingen van de 15-minutennorm door een ambulance. In 2007 arriveerde de ambulance bij een spoedmelding in 31% van de gevallen pas na 15 minuten.

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het ambulancevervoer in Nederland. Hij heeft daarbij aangegeven met oplossingen te komen voor de regio’s waar zich grote problemen voordoen. Someren is één van deze gemeenten.

De minister wordt in de brief gevraagd om ervoor te zorgen dat ook in de landelijke gebieden, zoals Someren, het ambulancevervoer goed geregeld is. Aanvullende middelen zullen hiervoor beschikbaar gesteld moeten worden.

De afgelopen jaren heeft Someren al op diverse manieren aandacht gevraagd voor het probleem rondom het ambulancevervoer. De gemeente heeft hierover gesprekken gevoerd met diverse partijen, zoals de provincie Noord-Brabant, de inspecteur van de Volksgezondheid, de hulpverleningsregio en de GGD.
Provincie:
Tag(s):