maandag, 28. januari 2008 - 20:58

Brandoefening in Drents-Friese Wold goed voor de natuur

Wateren

Op zaterdag 16 februari houdt Brandweer Westerveld, in samenwerking met de politie en de terreinopzichters van Staatsbosbeheer, grote brandweeroefening gehouden in de omgeving van Wateren, boswachterij Drents-Friese Wold. De oefening is van circa 10.00 tot 13.00 uur.

Door de oefening samen te houden, wordt niet alleen geoefend in het bestrijden van natuurbranden, maar kunnen ook de samenwerking, afstemming en onderlinge communicatie ‘getest’ worden.

Voor de brandweer is realistisch oefenen noodzakelijk. In goed overleg met de terreinbeheerders wordt ieder jaar een geschikte locatie gezocht voor een natuurbrandoefening. Afhankelijk van onder andere het gebied en de omgeving wordt er gebrand óf wordt een brand nagebootst met rooktonnen gevuld met stro.

De oefening bij Wateren op 16 februari wordt gehouden in een heidegebied, waarin teveel zogenaamde pijpestrootjes groeien. Door deze strootjes verstikt de heide maar kan deze ook moeilijk worden begraasd. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de brandweer kan grootschalig en realistisch oefenen en het afbranden is een goede beheersmaatregel voor het terrein.

Uiteraard zal de veiligheid voor gebied en mensen tijdens de actie niet in gevaar komen. De oefening begint vanaf camping Hoeve aan de weg, dit is de zogeheten uitgangsstelling.
Provincie:
Tag(s):