dinsdag, 20. mei 2008 - 16:07

Brandveiligheid justitiële inrichtingen nog niet op niveau

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak (Justitie) en minister Vogelaar (WWI) onderschrijven de hoofdconclusie van vier rijksinspecties dat het brandveiligheidniveau in de justitiële inrichtingen is verbeterd, maar nog niet op het gewenste niveau is.

Er is vooral meer aandacht nodig om de alertheid en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te vergroten. Dat schrijven de bewindslieden, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de beleidsreactie op een gezamenlijk onderzoek naar de brandveiligheid door de Inspectie voor de Sanctietoepassing, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de VROM-inspectie. Het rapport en de beleidsreactie zijn dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de periode oktober-december 2007 beoordeelden de vier rijksinspecties het brandveiligheidniveau in 25 inrichtingen van de DJI, COA en IND. Volgens de bewindslieden vormt het rapport een belangrijke momentopname in het verbeterproces dat sinds de Schipholbrand in gang is gezet en dat zich over meerdere jaren uitstrekt.

Het onderzoek van de rijksinspecties was een vervolg op een eerder onderzoek naar de justitiële inrichtingen. De bewindslieden achten het wenselijk dat de inspecties in 2010 na de voltooiing van de huidige planning van het verbeterproces opnieuw een inspectie terzake uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):