woensdag, 12. november 2008 - 22:07

Brandveiligheid kamerverhuurpanden sterk verbeterd

Apeldoorn

De brandveiligheid van kamerverhuurpanden in Apeldoorn is afgelopen jaar sterk verbeterd. Dat is het resultaat van gezamenlijke controles van de brandweer, politie, vreemdelingenzaken en de afdelingen bouwzaken en bevolking van de gemeente. De brandweer heeft het afgelopen jaar nog meer controleprojecten uitgevoerd. Onder meer in kinderdagverblijven en in woningen boven winkels in een deel van de Hoofdstraat.

In Apeldoorn zijn 68 kamerverhuurpanden. Bij een eerste controle bleken slechts drie panden brandveilig te zijn. In één pand was de situatie zo gevaarlijk dat het direct gesloten is. De eigenaren van de overige 64 panden zijn gesommeerd maatregelen te treffen om de situatie te verbeteren, zoals het aanbrengen van rookmelders, het zorgen voor brandwerende scheidingen en vluchtroutes.

Inmiddels voldoet 85% van de kamerverhuurpanden aan de eisen. De laatste 15% is met acties bezig. Voor het eind van het jaar voldoen alle panden aan de brandveiligheidseisen. Belangrijk is dat, in het geval brand uitbreekt, de bewoners zo snel mogelijk gealarmeerd worden. Zij kunnen de brand dan blussen, zonodig de brandweer bellen en een veilig heenkomen zoeken. De brand blijft dan - tot het moment dat de brandweer arriveert - beperkt tot de ruimte waar die is ontstaan.

Bij de controles zijn ook de persoonsgegevens van de bewoners gecontroleerd. In geval van een calamiteit is het belangrijk dat bekend is wie in de panden wonen. In ruim 70% van de panden klopten de gegevens niet. Er is actie ondernomen om de gegevens van de bewoners up-to-date te krijgen. Tenslotte trof de politie enkele personen aan die in hun administraties voorkwamen.

Omdat de situatie in kamerverhuurpanden vaak verandert, zal de gemeente de kamerverhuurpanden regelmatig blijven controleren.
Provincie:
Tag(s):