woensdag, 7. mei 2008 - 18:24

Brandveiligheid kloosters niet optimaal

Venlo

Naar aanleiding van de brand in het schutterijmuseum in Steyl in april heeft de gemeente Venlo om nadere informatie gevraagd omtrent de (brand-)veiligheid van de diverse religieuze gebouwen in haar gemeente. Uit een inventarisatie blijkt dat de meesten kerken voldoen aan de te stellen eisen. Gebruiksvergunningen zijn reeds of worden binnenkort verleend. Ook zijn alle moskeeën gecontroleerd en in het bezit van een gebruiksvergunning.

Uit het onderzoek blijkt dat het op peil brengen van de brandveiligheid in kloosters meer voeten in de aarde heeft. Door de kloosterlingen wordt het aanpassen dan wel verbouwen van de gebouwen vaak als zeer ingrijpend ervaren. Bovendien zijn de kosten van de aanpassingen zeer hoog. Het vergt dan ook langdurig en intensief overleg om te komen tot goede plannen van aanpak; met name bij de kloosters is de ervaring dat de onderhandelingen moeizaam verlopen en er weinig begrip is voor de noodzaak tot het aanbrengen van verbeteringen. Verbetertrajecten, waarbij meestal diverse partijen als de kloosterleiding, adviesbureaus, het Bisdom en architecten zijn betrokken, slepen daardoor in bepaalde gevallen al enkele jaren.

Voor het schutterijmuseum in Steyl – onderdeel van het kloostercomplex Missiehuis Sint Michael - waar onlangs brand heeft gewoed, is geen gebruiksvergun¬ning vereist, aangezien niet meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn. Het museum voldeed aan de brandveiligheidseisen.
Provincie:
Tag(s):