vrijdag, 25. april 2008 - 19:29

Brandveiligheid niet goed geregeld bij erfgoedsector

Steijl

Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat
brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda. Recente museumbranden zoals in het Armando museum in Amersfoort en het Schutterijmuseum in Steijl kunnen ook elders uitbreken. Dat concludeert de Brandraad ’08. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen behoren tot de belangrijkste oorzaken.

Brandraad ’08 bestaat uit zes deskundigen op het snijvlak van brandveiligheid en cultureel erfgoed die zich hebben gebogen over de brandveiligheid van het Nederlands cultureel erfgoed. De raad is opgericht naar aanleiding van de branden in Amersfoort en Steijl en heeft tot doel om brandveiligheid in de erfgoedsector hoger op de maatschappelijke agenda te zetten.

Door de hoeveelheid betrokken partijen bij brandbeveiliging zoals overheden, erfgoedbeheerders en de brandweer, zijn verantwoordelijkheden niet altijd helder afgebakend. Bovendien blijkt dat de aandacht voor brandgevaar in veel gevallen pas wordt aangewakkerd na een incident elders. Bij het beslissen over een pakket brandpreventiemaatregelen zijn de beheerders van instellingen vaak niet volledig geïnformeerd en laten zij zich soms leiden door vooroordelen. De raad stelt bijvoorbeeld vast dat de erfgoedsector noodzakelijke preventiemaatregelen zoals sprinklerinstallaties of compartimentering in
historische gebouwen niet zelden ten onrechte afwijst op esthetische gronden.

De Brandraad signaleert dat de aandacht voor brandbeveiliging in de erfgoedsector weliswaar groeit, maar dat er nog het nodige te winnen valt. Het bewustzijn van de risico’s van brand en de kennis over de organisatorische en technische preventiemaatregelen moet hogere prioriteit krijgen bij ieder die
verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van ons cultureel erfgoed. Dat
betekent ook dat er vooraf heldere veiligheidsdoelen en regels gesteld moeten
worden, zodat de verantwoordelijken hierop aangesproken kunnen worden als het misgaat.
Provincie:
Tag(s):