dinsdag, 30. september 2008 - 21:29

Brandweer Enschede genomineerd voor landelijke innovatieprijs

Enschede

Brandweer Enschede is voor Meer Rood Op Straat genomineerd voor de Jan van der Heydenprijs. Dit is een innovatieprijs die dit jaar voor het eerst binnen Brandweer Nederland uitgereikt wordt. Brandweer Enschede is een van de drie genomineerden. Op donderdag 2 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.

Brandweer Enschede is voor Meer Rood Op Straat genomineerd voor de Jan van der Heydenprijs. Dit is een prijs die jaarlijks door Brandweer Nederland uitgereikt gaat worden voor het meest innovatieve korps. Brandweer Enschede is één van de drie genomineerden. De prijs wordt uitgereikt op 2 oktober tijdens het jaarlijkse congres van de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding).

Met name het wijkgericht werken van Meer Rood Op Straat en de wijkscan wordt als innovatief ervaren. Door de risico's per wijk in kaart te brengen, kan Brandweer Enschede heel gericht contact leggen met burgers en instellingen om de risico's te verlagen en de brandveiligheid te vergroten. En uiteraard denkt Brandweer Enschede dat het groene blusvoertuig, dat tijdelijk ingezet wordt voor Meer Rood Op Straat activiteiten, ook hoge ogen scoort tijdens het congres.

Meer Rood Op Straat verhoogt de veiligheid en het risicobewustzijn van zowel de inwoners in hun directe leefomgeving als van de brandweer. Samen zorgen we daarvoor!
Provincie:
Tag(s):