dinsdag, 6. mei 2008 - 14:45

Brandweer Heuvelrug opzoek naar vrijwilligers

Doorn

Onder het motto “Brandweer zoekt jou!� start op dinsdag 13 mei een grootscheepse wervingscampagne van de Brandweer Utrechtse Heuvelrug. Het doel van de campagne is nieuwe vrijwilligers te werven voor alle korpsen binnen de gemeente. Het gaat hierbij vooral om vrijwilligers, mannen en vrouwen, die overdag beschikbaar zijn.

De campagneperiode duurt tot en met 23 juni. In deze periode laat de brandweer op vele momenten en plaatsen haar gezicht zien, zoals bijvoorbeeld tijdens de avondvierdaagsen en op weekmarkten. Ook worden alle ondernemers binnen de gemeente gevraagd hun medewerking als werkgever te verlenen wanneer een personeelslid zich wil aanmelden als vrijwilliger bij de brandweer.

Op woensdagavond 18 juni zijn alle kazernes binnen de gemeente open voor geïnteresseerden die vragen hebben over het brandweerwerk.
De brandweer hoopt door de campagne voldoende nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers te krijgen, zodat alle korpsen weer op sterkte zijn. Dit laatste is van groot algemeen maatschappelijk belang om ieders veiligheid op dat gebied te kunnen garanderen!
Provincie:
Tag(s):