maandag, 3. maart 2008 - 11:07

Brandweer-korpsen Haaglanden samen

Den Haag

De gemeenteraden van de negen gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben ingestemd met een voorgenomen besluit over de fusie van acht lokale brandweerkorpsen tot één regionaal brandweerkorps. De gemeenteraden zijn van mening dat samenwerking nodig is om in de toekomst de kwaliteit en effectieve uitvoering van de brandweerzorg te waarborgen. De invoering van de nieuwe organisatie, Brandweer Haaglanden, staat gepland voor 1 januari 2009.

Met de nieuwe organisatie Brandweer Haaglanden wordt het mogelijk oplossingen op het gebied van capaciteit, continuïteit en kwaliteit gezamenlijk te realiseren, tegen minder meerkosten. Tevens kan de regio Haaglanden hiermee anticiperen op de Wet veiligheidsregio’s. Een betere afstemming is daardoor mogelijk tussen brandweer en andere hulpdiensten bij grote incidenten. Ook kan de regio hiermee voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zullen worden door de Rijksoverheid.

Samenwerken
De samenwerking tussen de gemeenten is niet nieuw. De negen gemeenten in de regio Haaglanden: Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Den Haag, Zoetermeer, Delft en Rijswijk werken al langere tijd samen, voornamelijk via het samenwerkingsverband Hulpverleningsregio Haaglanden. Gemeenschappelijk worden voertuigen en kleding aangeschaft en nieuw personeel wordt reeds op regionale schaal geworven en opgeleid. Ook wordt er regionaal geoefend en zijn operationele sleutelfuncties in de brandweer en rampenbestrijding regionaal georganiseerd.
De nieuwe organisatie biedt mogelijkheden om deze samenwerking verder kwantitatief en kwalitatief uit te bouwen. Doel is om het huidige niveau van brandweerzorg verder te verhogen.

Het vervolg
Naar verwachting nemen de gemeenteraden medio 2008 een definitief besluit over de fusie. Hiermee zal de geregionaliseerde brandweer per 1 januari 2009 een feit zijn.

Op 1 januari dit jaar zijn de brandweerkorpsen in de regio Amsterdam Amstelland samen gegaan.
Provincie:
Tag(s):