dinsdag, 2. september 2008 - 15:08

Brandweer Nijmegen sneller er klantgerichter in 2009

Nijmegen

De Nijmeegse brandweer investeert volgend jaar nog meer in voorlichting over brandpreventie en het verbeteren van vergunningverleningprocessen. Daarnaast streeft de brandweer ernaar om in 90 procent van alle spoedeisende uitrukken binnen 8 minuten op de inzetlocatie aanwezig zijn.

Ook moet er in 2010 een nieuwe brandweerpost in Nijmegen-Noord operationeel zijn.Dat meldt het Nijmeegse college van Burgemeester en Wethouders in haar jaarlijkse Brandweerbrief aan de gemeenteraad. Uit de brief blijkt dat de brandweer de focus nog meer verschuift van repressie naar risicobeheersing. Het motto daarbij is ‘beter voorkomen dan genezen’. Zo start de brandweer dit najaar onder meer met gerichte voorlichting over brandveiligheid in de hoogste klassen van het basisonderwijs.

In 2009 werkt de brandweer de bereikbaarheidskaart van Nijmegen verder uit. Via dit systeem kan een brandweerploeg die naar een gebouw uitrukt direct digitaal zien hoe bijvoorbeeld de toegang tot dat gebouw is geregeld, wie de contactpersonen zijn of waar de afsluiters van gas en elektra zitten. Sinds dit jaar is de kaart ook gekoppeld aan de gemeentelijke basisinformatie waardoor direct bekend is hoeveel mensen op een bepaald adres staan ingeschreven.
Provincie:
Tag(s):