woensdag, 9. januari 2008 - 9:01

Brandweer-samenwerking in rayon West gaat niet door

Zuidhorn

Het beoogde samenwerkingsverband in het rayon West van de brandweerregio Groningen gaat niet door. In het voorjaar van 2007 hebben de burgemeesters van de gemeenten Bedum, Grootegast, Leek, de Marne, Marum, Winsum en Zuidhorn de wil uitgesproken om te komen tot samenwerking op het terrein van de brandweer en rampenbestrijding

In september 2007 is hun voorstel, in de vorm van een plan van aanpak, geaccepteerd door de zeven burgemeesters. Daarna is het plan van aanpak voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten.

Vier (Grootegast, Zuidhorn, Winsum en de Marne) van de zes colleges hebben het plan van aanpak goedgekeurd. In Leek en Marum is dat niet gebeurd omdat er de vrees bestaat dat één brandweerorganisatie voor de zes gemeenten onvoldoende kan inspelen op lokale omstandigheden. De andere vier gemeenten delen deze vrees niet en zijn juist van mening dat de lokale organisaties beter kunnen worden toegerust door de samenwerking. In het plan van aanpak was aangekondigd dat de lokale uitwerking nog zou plaatsvinden.

De burgemeesters van de zes gemeenten hebben samen de conclusie getrokken dat het niet mogelijk is om bij een dergelijk verschil in benadering de doelen van de beoogde samenwerking te realiseren.
Provincie:
Tag(s):