maandag, 3. november 2008 - 21:08

Brandweer Veendam test 'blusbom'

Veendam

De brandweer van Veendam heeft een test gedaan met een soort 'blusbom'. De test werd in het brandweer oefencentrum in Wijster uitgevoerd. Deze blusbom heeft als resultaat dat de brand binnen korte tijd enorm afkoelt. Hierdoor wordt de kans op een levengevaarlijke flashover's kleiner gemaakt.

Wanneer de blusbom in de ruimte wordt geplaatst, komt er de blusstof aerosol vrij. Deze gaat de verbrandingsreactie beïnvloeden waardoor de vlam snel minderen of doven. Hierdoor zal de hitte in de betreffende ruimte snel verminderen.

De brandweer van Veendam heeft een test uitgevoerd met een brand die een temperatuur bereikt had van 450 graden (vanaf buiten gemeten met warmtebeeldcamera). Nadat de blusbom was ingezet daalde de warmte snel naar een temperatuur van 150 graden. Door de temperatuursdaling is de ruimte toegankelijker voor de brandweer om de brand definitief te doven.

De brandweer van Veendam is het eerste korps in de regio Groningen die het nieuwe blusmiddel gaat gebruiken.
Provincie:
Tag(s):