donderdag, 22. mei 2008 - 18:45

Brandweer wijst op veilig versieren

Regio

Het EK voetbal staat voor de deur. Langzaam beginnen huizen en straten oranje te kleuren als steunbetuiging aan 'onze jongens'. Ook in de horeca en bij winkels en bedrijven worden EK-versieringen aangebracht. In alle gevallen geldt dat de brandveiligheid goed in de gaten moet worden gehouden; de eigenaar of bewoner is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de versieringen. Natuurlijk helpt de brandweer mensen graag op weg om veilig van het EK te genieten.

De horeca is over het algemeen goed op de hoogte van de (brandveiligheids)regels: veilige versiering, adequate vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel bezoekers. Daarnaast controleert de brandweer regelmatig samen met de horecaondernemers de brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen.

Voor wie liever thuis naar de wedstrijden kijkt, met familie, buren, vrienden of bekenden, is het minstens zo belangrijk de brandveiligheid in het oog te houden.
Waar moeten zij op letten bij de versieringen?

• Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat, als het goed is, vermeld op de verpakking. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Mensen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de aanschaf en toepassing van brandveilige versiering. Bij twijfel kunnen zij de versieringen beter niet aanschaffen.
• Versiering moet minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten, waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie.

Als u twijfelt of versieringsmateriaal brandveilig is, kunt u dit met een eenvoudige proef zelf testen. Deze proef moet u natuurlijk altijd op een veilige plaats in de buitenlucht uitgevoeren. Daarbij gaat u als volgt te werk:
• U neemt een monster (van ongeveer 5 bij 25 centimeter) van het materiaal en houdt een uiteinde hiervan in een vlam van een ontstekingsbron, zoals een aansteker of lucifer.
• Wanneer het proefstuk vlam heeft gevat (of na 5 seconden) neemt u de ontstekingsbron weg.
• Nadat de ontstekingsbron is weggenomen moeten de vlammen direct doven.
• Indien dit niet het geval is, of er zijn brandende druppels vrijgekomen, heeft het materiaal bijna zeker niet de vereiste brandvertragende kwaliteit.

Gezellig, al die versierde straten en buurten. Daarbij moet iedereen wel rekening houden met de bereikbaarheid van uw straat of buurt voor brandweer en ambulance. Er zijn een paar eenvoudige regels bij het versieren van de ‘openbare weg’: hang versieringen boven de openbare weg op tenminste 4,2 meter hoogte. Sommige gemeenten wensen een hoogte van 4,5 meter, zodat ook de vuilophaaldiensten hun werk kunnen doen. Voor de toegankelijkheid voor de hulpdiensten is het bovendien van belang dat een breedte van ten minste 3,5 meter wordt vrijgehouden.
Provincie:
Tag(s):