dinsdag, 1. juli 2008 - 21:42

Brandweermannen Borger-Odoorn Koninklijk Onderscheiden

Exloo

Burgemeester Marco Out van de gemeente Borger-Odoorn heeft dinsdagavond in het gemeentehuis te Exloo drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan drie leden van de vrijwillige brandweer uit de gemeente Borger-Odoorn. De heren Hoving, Niezing en Smid werden alle drie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kregen de bijbehorende versierselen opgespeld.

De heer Jan Hoving heeft zich ruim 30 jaar ingezet voor de vrijwillige brandweer van de gemeente Odoorn en later Borger-Odoorn, bij de post 2 Exloërmond. Hoving is een gewaardeerd en gerespecteerd man, actief, rustig en betrouwbaar.

De heer Willem Niezing was 25 jaar lid van de vrijwillige brandweer van de groep Borger. Niezing is steeds een betrouwbare en gedreven collega geweest. De oefenavonden zijn door hem altijd getrouw bezocht. Als je voor een taak kiest, ook al is het vrijwillig, dan ben je er gewoon. Dat is wat Willem Niezing typeert. Niezing heeft zich verder vele jaren als vrijwilliger ingezet voor de buurtvereniging, de kerkenraad en de drumband.

De heer Rensinus Smid is sinds 01-01-1978 in dienst van de vrijwillige brandweerploeg van 2e Exloërmond.Als hoofdbrandwacht heeft hij steeds zijn werk op meer dan goede wijze gedaan. De heer Smid is verder een zeer betrokken vrijwilliger in zijn dorp 2e Exloërmond. Hij was onder meer 10 jaar lid van de ouderraad van de basisschool en hij was gedurende 15 jaar actief betrokken bij het opzetten en runnen van een kinderboerderij. Momenteel is de heer Smid bestuurslid van het Stratenmakersfestival. Als er door de gemeenschap een beroep op hem wordt gedaan, dan is hij er. Dat tekent Rensinus Smid; klaar staan voor een ander.
Provincie:
Tag(s):