maandag, 8. september 2008 - 20:35

Brede School Winterswijk-Oost

Winterswijk

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 26 juni 2008 opdracht gegeven de haalbaarheid van één brede school verdeeld over twee locaties te onderzoeken. In vervolg hierop is op 3 september 2008 een breed overleg geweest tussen de beoogde partners binnen de brede school en het gemeentebestuur.

Dit is een constructief overleg geweest waarin de scholen hun randvoorwaarden hebben aangegeven: het huidige concept mag geen geweld aangedaan worden, er moet sprake zijn van fysieke synergie, zorg moet naar de leerlingen toe en niet omgekeerd en de exploitatie moet gezond zijn.

De betrokken partijen vinden dat er voldoende mogelijkheden zijn om binnen de voorwaarden van de scholen de opdracht van de raad verder uit te werken. Daarom staat er voor 31 oktober een vervolgoverleg gepland waarin verder wordt gesproken over één brede school op twee locaties.
Provincie:
Tag(s):