vrijdag, 31. oktober 2008 - 14:35

Brief Electronisch Patiënten Dossier naar alle Nederlanders

Den Haag

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt alle Nederlandse huishoudens een brief over het begin van gegevensuitwisseling via het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze brief valt op zaterdag 1 november bij alle huishoudens op de deurmat. Dit heeft het ministerie van VWS vrijdag 31 oktober laten weten.

Het verzenden van de brief is onderdeel van een publiekscampagne met radiospots en advertenties in huis-aan-huisbladen. Doel van de campagne is om alle Nederlanders te informeren over het doel en de werking van het EPD.

Het landelijke EPD zorgt voor betrouwbare, veilige en zorgvuldige informatie-uitwisseling in de zorg. Dat is belangrijk omdat er nu veel mensen ziek worden (en soms zelfs sterven) door medicatiefouten. Dat leidt zelfs tot naar schatting 19.000 vermijdbare opnames in ziekenhuizen.

Ook hoeven patiënten, als er een landelijk elektronisch dossier is, niet meer telkens hun verhaal te herhalen. Dat scheelt behalve fouten ook veel ergernis, ongemak en onnodig dubbel onderzoek. Met dit EPD wil de minister de kwaliteit van de zorg verbeteren en de doelmatigheid van de zorg vergroten.

Door het EPD kunnen zorgverleners beter samenwerken. Elke zorgverlener moet bij een eerste contact toestemming aan de patiënt vragen om het landelijk EPD in te mogen zien. Patiënten kunnen toestemming voor inzage weigeren en bezwaar maken tegen gegevensuitwisseling via het landelijk EPD. Na bezwaar vindt gegevensuitwisseling vervolgens niet plaats.

Bij de brief van de minister zit een bezwaarformulier, waarin bezwaar kan worden aangetekend tegen uitwisseling van gegevens. Gegevensuitwisseling via het landelijk EPD start geleidelijk. Steeds meer zorgverleners zullen de komende tijd medische gegevens uitwisselen via het EPD.

Huisartspraktijken, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zullen als eerste aansluiten op het landelijk EPD. Wanneer een huisarts of apotheek gebruik gaat maken van het landelijk EPD, zijn de gegevens van patiënten ook in te zien door andere zorgverleners die de patiënt behandelen. Patiënten krijgen hiervan persoonlijk bericht.

Door wetswijziging worden zorgverleners uiteindelijk verplicht om zich aan te sluiten op het landelijk schakelpunt, dat het EPD mogelijk maakt. Nu doen zij dat vrijwillig. Het wetsvoorstel dat dit regelt moet eerst nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):