maandag, 14. april 2008 - 20:55

Broeikasuitstoot 1 koe is gelijk aan 70.000 km autorijden

Elke Nederlandse koe heeft jaarlijks net zoveel broeikasgas uitstoot als een auto die 70.000 kilometers rijdt. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat 18 procent van de broeikasgassen wordt uitgestoten door de veehouderij. Alle auto’s, trucks, treinen, boten en vliegtuigen samen, die vaak worden gezien als de belangrijkste veroorzakers van de opwarming van de aarde, zijn verantwoordelijk voor ‘slechts’ 13 procent van de broeikasgassen. Zo meldt de PvdD.


De veehouderij zorgt voor massale uitstoot van drie belangrijke broeikasgassen: CO2, methaan en lachgas. Ook het feit dat regenwouden massaal worden gekapt voor de aanleg van sojavelden –soja is een belangrijk ingrediënt van krachtvoer voor vee- draagt flink bij aan het broeikaseffect. De makers van Meat the Truth hebben in de film de relevante wetenschappelijke rapporten op dit terrein bijeengebracht. Wetenschappers van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben de onderzoeksresultaten voor de film vertaald naar conclusies die begrijpelijk zijn voor een groot publiek.

Op maandag 21 en op dinsdag 22 april wordt respectievelijk in De Bios in Heerenveen en in De Bios in Drachten de Nederlandse klimaatfilm Meat the Truth, gemaakt door de Nicolaas. G. Pierson Foundation, vertoont. De film laat het verband zien tussen de veehouderij en de klimaatverandering. Na afloop van de filmvertoning op deze beide data wordt een debat tussen publiek en de directeur van de Nicolaas Piersonstichting Karen Soeters georganiseerd.

De aftrap van de landelijke publicatie van de documentaire vindt op 17 april in Drachten plaats, dat daarmee na Amsterdam de provinciale première beleeft. Vanaf de 17de draait de film in elk geval gedurende veertien dagen in Drachten. In Heerenveen wordt de film alleen op 21 april getoond. De filmvertoningen met aansluitend debat vinden in Friesland uitsluitend op 21 en 22 april plaats.

Meat the Truth werd rond de jaarwisseling voor het eerst vertoond in Amsterdam, op dezelfde dag dat Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nam voor zíjn klimaatfilm, An Inconvenient Truth. De Amerikaanse oud-presidentskandidaat plaatste met zijn film het probleem van de klimaatverandering weliswaar wereldwijd op de politieke en maatschappelijke agenda’s, maar liet de rol van de veehouderij onbesproken. De Nicolaas G. Pierson Foundation vond het belangrijk het publiek alsnog te informeren over de gevolgen van vleesconsumptie voor het klimaat. Die zijn dusdanig dat een vegetariër in een Hummer ‘beter’ is voor het milieu dan een vleeseter in een Toyota Prius.

Aan Meat the Truth werkten naast Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren ook tal van bekende Nederlanders mee, waaronder Anthonie Kamerling, Lousewies van der Laan, Georgina Verbaan en Karen van Holst Pellekaan.
Provincie:
Tag(s):