woensdag, 20. augustus 2008 - 18:58

Bronbeek decor voor nieuwe richtvlaggen van Regiment van Heutsz

Arnhem

De burgemeester van Coevorden, de heer Bert Bouwmeester, reikt vrijdag 22 augustus nieuwe richtvlaggen uit aan de eenheden van Regiment van Heutsz. Vanwege de historische banden vindt de uitreiking plaats op het terrein van het Koninklijk Tehuis voor oud-militairen ‘Bronbeek’ in Arnhem.

Richtvlaggen compagnies symboliseren de binding van de eenheid met het Huis van Oranje en van de saamhorigheid van allen die bij de eenheid dienen of hebben gediend.

Van oorsprong zijn het veldtekens, die op het slagveld door legeraanvoerders werden gebruikt om hun troepen te identificeren en aan te sturen. Voor de troepen fungeerden ze als oriëntatiepunt in het strijdgewoel. Naarmate de oorlogvoering zich verder ontwikkelde, verloor de richtvlag haar functionele waarde. De richtvlaggen zijn echter nog steeds symbolen van trouw, eenheid en eergevoel.

Op landgoed Bronbeek is het verzorgingstehuis gevestigd voor oud-militairen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Bronbeek fungeert tevens als reünie- en congrescentrum voor veteranen en de Nederlands-Indische gemeenschap en als militaire herdenkingsplaats.

Het museum voor het koloniale (militaire) verleden is tevens gevestigd op het terrein. Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1950 werd het KNIL ontbonden en werd de traditie van het KNIL voortgezet door het nieuwe regiment infanterie dat werd genoemd naar luitenant-generaal J.B. van Heutsz.

De traditie van het Regiment Van Heutsz is momenteel gekoppeld aan 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel.
Provincie:
Tag(s):