woensdag, 20. augustus 2008 - 15:23

Bronzen helden medaille voor twee inwoners

Etten-Leur

Op donderdag 21 augustus aanstaande, krijgen Sander Oostenrijk en Niels van der List een bronzenmedaille uitgereikt door wnd. burgemeester F. de Bekker. Bovendien ontvangen zij een “loffelijk getuigschrift�, een bewijs van moedig gedrag. De onderscheiding is door de Stichting Carnegie Heldenfonds toegekend vanwege het manmoedige optreden van deze twee inwoners uit Etten-Leur.

Sander Oostenrijk en Niels van der List hebben op maandag 18 februari j.l. samen daadkrachtig en onverschrokken opgetreden tijdens een tragische gebeurtenis in de woning van de buurman. Helaas heeft dit optreden niet het leven van de bewoner kunnen redden. Maar het heldhaftige optreden van de heren Oostenrijk en Van der List heeft bij menigeen groot respect afgedwongen.

De Stichting Carnegie Heldenfonds kan aan diegenen die met gevaar voor eigen leven, het leven van anderen hebben gered of daartoe een serieuze poging hebben gedaan, een medaille toekennen.
Provincie:
Tag(s):