donderdag, 14. februari 2008 - 17:11

Brunssum helpt werkzoekenden aan baan in het groen

Brunssum

De gemeente Brunssum gaat 20 werkzoekenden helpen aan een baan in het groen. De eerste groep van 10 mensen is inmiddels aan de slag gegaan om werkervaring op te doen bij het onderhoud van de gemeentelijke plantsoenen. In het project werkt de gemeente Brunssum samen met het Kerkraadse buurtbeheerbedrijf d’r Sjalter, het Centrum voor Baan en Beroep (CBB), en de intergemeentelijke sociale dienst. Het project, dat tot in 2009 loopt, is een succes als minstens zes mensen een betaalde baan vinden, zo meldt de gemeente.

De deelnemers aan dit werkgelegenheidsproject zijn langdurig werkloze Brunssumers. Gedurende een jaar worden ze voorbereid op een baan in het groenonderhoud, bijvoorbeeld bij hoveniersbedrijven. Dat gebeurt door het opdoen van praktische ervaring bij de gemeentelijke plantsoenendienst van Brunssum. Daarnaast volgen ze een opleiding voor assistent groenmedewerker die ze afsluiten met een erkend diploma. De deelnemers worden gedurende het traject ook getraind in sollicitatievaardigheden en begeleid bij het zoeken naar een geschikte baan.

De eerste groep deelnemers sluit het traject af in het voorjaar van 2008. Dat is aan het begin van het topseizoen voor veel hoveniersbedrijven. De gemeente Brunssum verwacht daarvan een positief effect op de uitstroom.

Het project heeft een voorlopige looptijd van twee jaar. Bij gebleken succes (minstens 30 procent uitstroom naar een betaalde baan) zal het worden voortgezet. Tevens kijkt de gemeente Brunssum naar mogelijkheden om het project in de nabije toekomst te verbreden en ook werkzoekenden via een werk/opleiding-combinatie toe te leiden naar een baan in de schoonmaak.
Provincie:
Tag(s):