maandag, 17. maart 2008 - 14:40

Brunssums onderwijs-achterstandenbeleid succesvol

Brunssum

Het onderwijsachterstandenbeleid dat sinds 2001 gevoerd wordt in de gemeente Brunssum, heeft geleid tot een aantoonbare verbetering in taalprestaties van de deelnemende kinderen. Met name ‘risicokinderen’ van allochtone afkomst zijn in de afgelopen zes jaar beter gaan presteren. Dat blijkt uit onderzoek door Consent, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Brunssum.

De gemeente Brunssum begon in het schooljaar 2001/2002 met een gestructureerde begeleiding van peuters waarvoor taalachterstand dreigt. Voor- en Vroegtijdse Educatie (VVE) heet die aanpak. Hoofddoel van dit beleid is om jonge kinderen uit achterstandssituaties een betere start te bieden zodat zij succesvoller van het reguliere onderwijs kunnen profiteren.

Uit het onderzoek van Consent blijkt dat over de onderzoeksjaren heen de deelnemende scholen goede resultaten laten zien op de taaltoetsen. In het schooljaar 2001-2002 haalde nog 28 procent van de kinderen op peuterspeelzalen een onvoldoende op taalgebied, en 40 procent van de kinderen in groep 2 van de basisscholen. Vier jaar later zijn die percentages teruggezakt naar respectievelijk 9 en 14 procent. In de risicogroepen ligt het percentage kinderen dat een onvoldoende scoort, nu op ongeveer 20 procent. Dat is een aantal procenten beneden het landelijk gemiddelde (25 procent voor risicoleerlingen en reguliere leerlingen samen).

Consent stelt dat de bovengemiddelde taalprestaties van de Brunssumse risicokinderen “in grote mate� toegeschreven kunnen worden aan de VVE-inspanningen van de Brunssumse peuterspeelzalen en basisscholen omdat er geen andere factoren een rol hebben kunnen spelen in de geconstateerde resultaten en waargenomen verbeteringen (zo is de groep kinderen qua samenstelling naar sociale herkomst gelijk gebleven).
Provincie:
Tag(s):