donderdag, 2. oktober 2008 - 18:20

Brunssumse ondernemers en gemeente werken aan veiligheid

Brunssum

De horeca-ondernemers in het centrum van Brunssum gaan samenwerken met gemeente en politie om de kwaliteit van het uitgaansleven te verbeteren. Bijzondere aandacht is daarbij voor de aanpak van overlast op straat en preventieve maatregelen gericht op alcohol en jeugd. Hiervoor zetten de samenwerkende partijen het instrument Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan in. Dit instrument, ontwikkeld door de Koninklijk Horeca Nederland, wordt ook in andere gemeenten met uitgaansgebieden toegepast.

In de Kwaliteitsmeter wordt onder meer beschreven op welke manier de partijen gaan samenwerken, welke maatregelen men gaat nemen, en hoe die uitgevoerd worden. Bijzonder aan de Kwaliteitsmeter is het praktische karakter. De ondernemers, gemeente en politie komen regelmatig bijeen om knelpunten te constateren en afspraken te maken over de aanpak. Hierbij valt te denken aan maatregelen op het gebied van toezichthouden, het stellen van huisregels door ondernemers, het realiseren van voorzieningen in de openbare ruimte, verlichting, verkeersmaatregelen, et cetera.

Ofschoon één van de accenten in de aanpak ligt op veiligheid en overlastbestrijding, is de Kwaliteitsmeter vooral gericht op het creëren van voorwaarden om het ondernemersklimaat voor de horeca te verbeteren en het uitgaansgebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Vandaar dat binnen het project Kwaliteitsmeter ook aandacht is voor het bestrijden van oneigenlijke concurrentie in de horeca, en het tegengaan van drankmisbruik door jongeren. Horeca-ondernemers en de gemeente beschouwen het uitgaansgebied in het centrum als het visitekaartje van Brunssum, en streven naar een prettige en ongedwongen sfeer waarin ieders veiligheid gewaarborgd is.

Het uitgaansgebied in het centrum van Brunssum omvat de Rumpenerstraat, het Lindeplein, en de Kerkstraat. Hierin zijn ongeveer circa 30 horeca-ondernemingen actief. In het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan worden deze ondernemers vertegenwoordigd door de Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Brunssum/Onderbanken. Het project wordt ook ondersteund door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Zuid-Limburg.
Provincie:
Tag(s):