woensdag, 23. juli 2008 - 10:55

Buitenlandse bedrijven betalen beter dan Nederlandse

Den Haag

De personeelskosten van buitenlandse bedrijven zijn bijna een derde hoger dan die van Nederlandse bedrijven. Bedrijven met een Amerikaanse of Japanse moeder betalen het best. Dit blijkt uit onderzoekgegevens van het CBS.

Buitenlandse bedrijven geven duidelijk meer uit aan hun personeel dan Nederlandse bedrijven. In de periode 2001-2005 lagen de gemiddelde personeelskosten per werknemer ongeveer 30 procent hoger dan het gemiddelde van alle bedrijven die in ons land werkzaam zijn. Bij Nederlandse bedrijven lagen de gemiddelde personeelskosten juist 5 procent onder het Nederlands gemiddelde.

Dit verschil komt mogelijk doordat buitenlandse ondernemingen meer betalen om leegloop te voorkomen, vooral als het personeel veel bedrijfsinterne opleiding heeft genoten. Ook werkt er bij buitenlandse bedrijven vaker meer hoger gekwalificeerd personeel.

Ook tussen verschillende landen onderling zijn duidelijke verschillen in personeelskosten zichtbaar. Zo betalen bedrijven met een moedermaatschappij in de Verenigde Staten met 70 procent boven het gemiddelde verreweg het best. Japanse bedrijven zijn ongeveer 51 procent meer kwijt aan salarissen. Voor bedrijven met een eigenaar uit een EU-land of een ander land liggen de personeelskosten gemiddeld 20 procent hoger dan het Nederlands gemiddelde.

Een mogelijke verklaring voor de hoge salarissen bij Amerikaanse en Japanse bedrijven is dat zij hun Nederlandse werknemers op dezelfde manier behandelen als hun werknemers in het thuisland. Verder investeren ondernemingen uit de Verenigde Staten en Japan vooral in sectoren waar werknemers relatief veel betaald krijgen. Als er rekening wordt gehouden met de verdeling over de sectoren, dan geven bedrijven uit deze landen nog altijd 24, respectievelijk 36 procent meer uit aan personeelskosten dan gemiddeld in Nederland.
Categorie:
Tag(s):