vrijdag, 6. juni 2008 - 17:47

Burgemeester Bruls sluit horecagelegenheid voor 1 maand

Venlo

Mede naar aanleiding van een ernstig geweldsincident in de nacht van zaterdag 31 mei op zondag 1 juni heeft burgemeester Hubert Bruls besloten een bij het incident betrokken horecagelegenheid aan de Keizerstraat in Venlo per 5 juni 2008 voor één maand te sluiten. Dit op basis van de ‘Beleidsregel direct aan horecabedrijven te relateren overlast, onregelmatigheden en het plegen van strafbare feiten’ die op 15 mei jl. in werking is getreden.

De beleidsregel zegt dat horecaondernemers en leidinggevenden erop toe moeten zien “dat er in of vanuit hun inrichting geen activiteiten plaatsvinden die een gevaar (kunnen) opleveren voor de openbare orde en veiligheid�. Dat betekent dat de ondernemer ook verantwoordelijk is wanneer bijvoorbeeld een vechtpartij die in zijn horecagelegenheid is begonnen zich buiten in de directe omgeving voortzet.

Dat laatste was hier het geval: twee mannen die even daarvóór in de desbetreffende gelegenheid bij een vechtpartij waren betrokken, werden later die avond in de directe nabijheid van de uitgaansgelegenheid neergestoken waarbij zij ernstig gewond raakten. Eind april 2008 had zich een soortgelijk incident voorgedaan. De eigenaar van de horecagelegenheid had toen al een waarschuwing gekregen.

Conform de nieuwe beleidsregel kan de burgemeester een horecagelegenheid bij de eerste overtreding één maand sluiten, bij de tweede overtreding drie maanden, en bij de derde overtreding wordt de exploitatievergunning ingetrokken.

Bruls is content met de uitbreiding van de beleidsregel. �We ontvangen van de politie steeds vaker rapportages van strafbare feiten in horecagelegenheden, waar we ook bestuurlijk mee aan de slag zouden willen. In dit geval was sprake van een reeks van incidenten met een steeds zwaarder karakter. De politie heeft mij nadrukkelijk gewaarschuwd voor het gevaar van herhaling. Dan is het zaak in te kunnen grijpen om erger te voorkomen.�
Provincie:
Tag(s):