vrijdag, 20. juni 2008 - 10:24

Burgemeester Bruls sluit weer café in Venlo

Venlo

Burgemeester Hubert Bruls van Venlo heeft voor de tweede keer in korte tijd een café gesloten. Het café aan de Oude Markt in Venlo is met onmiddellijke ingang gedurende één maand gesloten, mede naar aanleiding van een ernstig geweldsincident op 1 juni jl.. Deze sluiting volgt slechts enkele weken nadat horecagelegenheid Copa Cobana aan de Keizerstraat haar deuren voor één maand moest sluiten, eveneens op basis van deze nieuwe beleidsregel.

De beleidsregel, die op 15 mei 2008 in werking is getreden, zegt dat horecaondernemers en leidinggevenden erop toe moeten zien “dat er in of vanuit hun inrichting geen activiteiten plaatsvinden die een gevaar (kunnen) opleveren voor de openbare orde en veiligheid�. Dat betekent dat de ondernemer ook verantwoordelijk is wanneer bijvoorbeeld een vechtpartij die in zijn horecagelegenheid is begonnen zich buiten in de directe omgeving voortzet.

Op 1 juni 2008 vond er een ernstig geweldsincident plaats in de horecagelegenheid aan de Oude Markt en op het terras. Twee personen werden mishandeld, waarbij zowel bezoekers als personeel waren betrokken. Er hadden zich al eerder ernstige geweldsincidenten voorgedaan, waarbij slachtoffers zijn gevallen (maart en september 2007), zodat de ondernemer volgens Bruls ernstige nalatigheid kan worden verweten en het geopend blijven van het café de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving in gevaar brengt. Ook heeft de politie nadrukkelijk gewaarschuwd voor herhaling.

Conform de nieuwe beleidsregel kan de burgemeester een horecagelegenheid bij de eerste overtreding één maand sluiten, bij de tweede overtreding drie maanden, en bij de derde overtreding wordt de exploitatievergunning ingetrokken.
Provincie:
Tag(s):