dinsdag, 1. april 2008 - 17:20

Burgemeester Crone bezoekt wijken en dorpen

Leeuwarden

Na bijna een half jaar burgemeesterschap is Crone door zijn werk al veel bij activiteiten in wijken en dorpen betrokken geweest. Maar hij wil de wijken en dorpen ook daadwerkelijk bezoeken. Daarom heeft de burgemeester aan wijkpanels en dorpsbelangen gevraagd programma’s samen te stellen waarbij hij een goed beeld krijgt van de verscheidenheid.

Het wijkpanel Binnenstad trapt woensdag af. Het bezoek begint met een overleg met het wijkpanel om 9.00 uur in het gebouw van Nieuw Elan aan de Schoolstraat 2. Daarna wordt (vanaf plm. 10.00 uur) de burgemeester rondgeleid langs verschillende locaties en projecten in de wijk.

Naast wijk- en dorpsbezoeken neemt burgemeester Ferd Crone de komende maanden ook een kijkje in de keuken van verschillende bedrijven, verenigingen en instanties.
Provincie:
Tag(s):