woensdag, 25. juni 2008 - 15:06

Burgemeester Kroon opent 'Mijn Urk'

Urk

Woensdagochtend 25 juni heeft burgemeester Jaap Kroon in de raadszaal de website 'Mijn Urk' geopend. 'Mijn Urk' is een persoonlijke website voor burgers van de gemeente Urk.

Op deze website vinden zij hun persoonlijke gegevens en kunnen zij in de nabije toekomst ook de status van hun verstuurde brieven en aanvragen controleren. De gemeente Urk is de eerste gemeente van Flevoland die deze digitale mogelijkheden voor haar inwoners beschikbaar stelt.

Via de website kunnen de inwoners van Urk een groeiend aantal producten bestellen op momenten dat het hun uit komt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van DigiD, het systeem waarmee de overheid de digitale identiteit van burgers vaststelt.

Door in te loggen op 'Mijn Urk' heeft de burger online inzicht in de door de gemeente Urk geregistreerde persoonlijke gegevens. Bovendien krijgen inwoners binnenkort de mogelijkheid online informatie over lopende zaken, zoals ingediede aanvragen, in te zien.
Ook wordt de burger proactief voorzien van individuele informatie.

De komst van de site geeft de burgers onder andere de mogelijkheid online aan te geven over welke onderwerpen hij per mail geïnformeerd wil worden.

Verder is er een digitale balie waar de burger zijn GBA uittreksel kan aanvragen. Hier kan hij bijvoorbeeld ook aangifte doen van een verhuizing binnen de gemeente.
De kosten die aan GBA uittreksels zijn verbonden, kunnen gemakkelijk via internetbankieren worden betaald. Het uittreksel komt dan via de gewone post thuis in de brievenbus.

Als de burger niet over een DigiD beschikt, kan hij deze aanvragen op
www.digid.nl. Na het aanmelden, krijgt hij een code toegestuurd waarmee hij voor allerlei overheidsdiensten en producten digitaal terecht kan.
Provincie:
Tag(s):