woensdag, 27. februari 2008 - 16:28

Burgemeester ontslagen door verstoorde verhouding

Dinkelland

Bij Koninklijk Besluit van 27 februari 2008 is aan de burgemeester van de gemeente Dinkelland, de heer mr. F.P.M. Willeme, eervol ontslag verleend met ingang van 1 maart 2008.

Op 11 december 2007 heeft de gemeenteraad van Dinkelland besloten om, door tussenkomst van de commissaris van de Koningin in Overijssel, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden aan te bevelen over te gaan tot ontslag van de heer Willeme als burgemeester van de gemeente Dinkelland.

Dit besluit is genomen gezien de verklaring van de gemeenteraad op 20 november 2007 dat tussen burgemeester Willeme en de gemeenteraad van Dinkelland sprake is van een blijvend verstoorde verhouding.
Provincie:
Tag(s):