vrijdag, 31. oktober 2008 - 10:05

Burgemeester Som sluit drugspand

Kerkrade

Burgemeester Jos Som van Kerkrade zal woensdag 5 november een drugspand aan de Niersprinkstraat sluiten. Sinds de nieuwe bepalingen (november 2007) in de Opiumwet heeft de burgemeester 14 panden gesloten. Met de sluiting van dit pand zijn alle eerder benoemde “harde kern panden� gesloten. De sluiting is voor de duur van een half jaar.

Bovendien constateert de burgemeester dat alle procedures tegen eerdere sluitingen door eigenaren van (drugs)panden niet gehonoreerd zijn. Dit biedt de gemeente Kerkrade voldoende basis om de ingeslagen weg te vervolgen. Hierdoor kan de gemeente zich onder andere richten op het naleven van sluitingsmaatregelen bij reeds gesloten panden en het volgen van verplaatsingseffecten naar andere locaties.

Daarnaast is de burgemeester verheugd met het recente vonnis van de rechtbank Maastricht. De rechtbank heeft namelijk het beroep tegen de beslissing tot intrekking van de verleende vergunningen Drank- en horecawet en APV afgewezen. De beslissing tot het sluiten van het pand is onder meer gebaseerd op een ingewonnen Bibobadvies en een van politie ontvangen rapportage over het aantreffen van een hoeveelheid verdovende middelen in het betreffende horecapand. Deze uitspraak wordt daarom ook gezien als een steun in de rug voor het door het gemeentebestuur gevoerd beleid wat betreft de handel e.d in verdovende middelen.

Op dit moment lopen er nog diverse (bibob) onderzoeken. Naar verwachting zullen deze leiden tot sluiting van meerder panden of weigering van aangevraagde vergunningen.
Provincie:
Tag(s):