dinsdag, 2. september 2008 - 8:20

Burgemeester Ten Boer waarnemer in Appingedam

Appingedam

De Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, de heer M.J. van den Berg, heeft de burgemeester van Ten Boer, mevrouw H.K. Pot, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Appingedam vanaf 15 september 2008 totdat door de minister van BZK in de vacature is voorzien.

De Commissaris van de Koningin heeft na overleg met de fractievoorzitters en de wethouders besloten tot het aanstellen van een waarnemer in verband met het vertrek van burgemeester E.A. Groot naar Delfzijl.

Vanwege de voortgang van een aantal belangrijke projecten zoals de invoering van een brede school, de begroting van 2009 en de meerjarenraming, e.d., is aanstelling van een waarnemer in het belang van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):