donderdag, 3. juli 2008 - 16:36

Burgemeester van Agt benoemd tot Ereburger

Etten-Leur

Burgemeester drs. J. van Agt is benoemd tot Ereburger van Etten-Leur. Dat heeft de waarnemend-voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw May Rijnen-Faber, vanmiddag bekendgemaakt tijdens een buitengewone raadsvergadering, waarin afscheid is genomen van de burgemeester die met pensioen gaat.

De gemeenteraad van Etten-Leur heeft tot toekenning van het Ereburgerschap besloten, vanwege de uitzonderlijke wijze waarop burgemeester Van Agt zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente en haar inwoners. De raad heeft daarbij uitgesproken dat de vertrekkende burgemeester veel heeft betekend voor de plaatselijke gemeenschap en dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Etten-Leur. “De heer Van Agt heeft zich gekwalificeerd vanwege zijn grote inzet, betrokkenheid en een groot verantwoorde- lijkheidsgevoel, zijn doorzettingsvermogen en verstandelijke benadering van zaken�, zo luidt de motivering.

Na het bekendmaken van de verleende eretitel, reikte mevr. Rijnen aan de heer Van Agt de bijbehorende gouden penning, draagmedaille en oorkonde uit. Zij deed dat in een volle raadszaal, waar vele genodigden bijeen waren om afscheid te nemen van de burgemeester, die sinds 1 mei 1999 deze functie in Etten-Leur heeft vervuld.

De heer Van Agt is de zesde inwoner van Etten-Leur aan wie in de loop der jaren het Ere-burgerschap is toegekend. Een groter aantal mensen heeft in het verleden de gemeentelijke Erepenning in zilver ontvangen.
Provincie:
Tag(s):