woensdag, 5. november 2008 - 19:58

Burgemeester Veendam ging te enthousiast mee in Dance4life

Veendam

Scholieren van de Winkler Prins in Veendam zijn een beetje teleurgesteld in de gemeenteraad en de burgervader van die plaats. De school zet zich in voor Dance 4life en probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen om ziektes zoals AIDS en HIV een halt toe te roepen. Om ook de gemeente een steentje te laten bijdragen, werd de burgemeester van Veendam benaderd die de toezegging heeft gedaan dan alle raadsleden 3 toegangskaarten zouden moeten verkopen voor een lezing van Marinus Knoope. Wanneer puntje bij paaltje kwam bleek dat er geen enkele kaart verkocht was.

Teleurstelling alom voor de leerlingen van de Winkler Prins die een bedrag van ruim zes duizend euro aan hun neus voorbij zagen gaan. Het bedrag dat opgehaald zou worden door de kaartverkoop zou nog eens verdubbeld worden door het college van B&W. Hierdoor zou het doel, het inzamelen van 50.000 euro, een stuk lastiger worden.

De raadsgriffier van Veendam, Ruurd Brekveld, laat in een reactie weten dat hij de teleurstelling van de leerlingen goed kan begrijpen en dat de Raad van Veendam de actie van de Winkeler Prins van harte ondersteunt. Brekveld: ‘De burgemeester heeft op een formele wijze tijdens een raadsvergadering medegedeeld dat die kaarten verkocht moesten worden. Wanneer de fracties apart op een informele manier benaderd waren, zou men kunnen kiezen of men die kaarten wilde verkopen. Ook het bedrag van 45 euro per kaart is wat aan de hoge kant. Raadsleden die getracht hebben kaarten te verkopen stuitte op het forse bedrag’.

Een ander probleem waar de Raad mee in haar maag zat was het feit dat men een lijn moet trekken in wat de Raad kan doen voor projecten als deze. ‘ Nu is het de Winkeler Prins die de Raad vraagt om hulp en morgen is dat een ander project’, aldus Brekveld. ‘De Raad is er voor iedereen en kunnen niet het ene project wel steunen en het andere niet. Omdat wij wel de actie steunen is tijdens het Senioren convent (red. bijeenkomst van alle fractievoorzitters van Veendam) besloten om 750 euro over te maken naar Dance4life en dit is gebeurd’.

De actie Dance4life heeft de Winkeler Prins inmiddels een bedrag van 30.000 euro opgeleverd en zal op 29 november met 16 bussen naar Utrecht voor de slot manifestatie van Dance4life.

Video Willem v/d Werf - Parkstad Veendam
Provincie:
Tag(s):