maandag, 26. mei 2008 - 10:01

Burgemeester verbiedt televisieschermen tijdens EK

Groningen

Burgemeester Wallage van Groningen staat tijdens het EK voetbal geen televisieschermen op straat, gevels en terrassen toe. Hij is bang dat buiten voetbal kijken gepaard gaat met het drinken van alcohol en dat dat gevaar oplevert voor de openbare orde.

De gemeente had al enkele verzoeken binnengekregen voor het plaatsen van schermen en biertaps op de openbare weg tijdens het EK van 7 juni tot en met 29 juni. Wallage vreest dat groepen buiten kijkende mensen ‘drankgebruik op straat uitlokt, wat niet mag, of nog erger’.

Als Nederland de finale haalt, is de burgemeester bereid zijn besluit nog eens te heroverwegen. “Ik ben niet van de afdeling ‘geen feestje’, maar ik ben niet voor verrommeling in de openbare ruimte.� Hij wijst erop dat in veel cafés ook schermen zijn. “Het is voor de beheersbaarheid van de openbare orde van belang dat de wedstrijden door in omvang beperkte groepen in horecagelegenheden bekeken worden en niet op de openbare weg.�
Provincie:
Tag(s):